ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศูนย์อาชีวอนามัยบริการ ให้เช่า และ ศูนยเครื่องมือแพทย์บริการ ให้เช่า
dot
bulletให้เช่า Bone Densitometer เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ข้อมือ
bulletให้เช่า Bone Densitometer2 เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ข้อเท้า
bulletให้เช่า EKG เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พริ๊นเตอร์ A4
bulletให้เช่า vision screener เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย
bulletให้เช่า Spirometer เครื่องวัดสมรรถภาพปอด
bulletให้เช่า Audiometer เครื่องตรวจการได้ยิน
bulletเครื่องวัดแรงบีบมือ,เครื่องวัดแรงเหยียดขา หลัง
bulletAuto Refractometer คอมพิวเตอร์ตรวจวัดสายตา
dot
รับตรวจสุขภาพสายตาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและองการบริหารส่วนจังหวัด
dot
bulletรับเหมาโครงการตรวจสุขภาพสายตาประกอบแว่นตาผู้สูงอายุ
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletภูมิแพ้ที่ตา
bulletต้อลม (pinguecula)
bulletตาขี้เกียจ Lazy Eye
bulletต้อกระจก (Cataract)
bulletต้อเนื้อ (Pterygium)
bulletต้อหิน (Glaucoma)
bulletการฝึกกล้ามเนื้อตาด้วยตนเอง
bulletตาขี้เกียจ (AMBLYOPIA)
bulletการดูแลสุขภาพดวงตา
bulletตาเหล่
bulletดูเหมือนตาเหล่
bulletเลเซอร์ช่วยดวงตา
bulletอุบัติเหตุต่อตา
bulletเบาหวานทำให้ตาบอด
bulletโรคจุดภาพชัดเสื่อม
dot
เลนส์โปรเกรสซีพคุณภาพ2_pdf
dot
bulletFreedom
bulletSEIKO LENS
bulletDiscovery WFT
dot
มุมพระเครื่อง (พระโชว์)
dot
bulletพระร่วงยืนหลังรางปืนสนิมแดง
bulletพระสมัยศรีวิชัย,อู่ทอง
bulletหลวงปู่บุญพระหล่อโบราณ ..ฯ
dot
Link.
dot
bulletใบจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท)


http://84000.org/
http://www.drtulaya.com/


ตาขี้เกียจ (AMBLYOPIA)
 
      ตาขี้เกียจ (AMBLYOPIA) หมายถึง ภาวะที่ตาข้างนั้นๆมีสายตาไม่ดี เนื่องจากการพัฒนาด้านสายตาของข้างนั้นในวัยแรกเกิดถึงประมาณ 4-5 ปี ถูกขัดขวางหรือหยุดไป เนื่องจากสาเหตุทางตาและโรคตาต่างๆ
ภาวะตาขี้เกียจนั้นสามารถแก้ไขให้สายตากลับคืนมาได้ ถ้าแก้ไขสาเหตุนั้นๆและรักษาภาวะตาขี้เกียจทันที ดังนั้นพ่อ แม่ควรคำนึงถึงสภาวะนี้เพื่อจะป้องกันและแก้ไขภาวะนี้เพื่อให้ลูกๆมองเห็นได้ดีเท่ากัน
ทั้ง 2 ตาในภายหลัง
ภาวะตาขี้เกียจมักจะเป็นข้างเดียว แต่อาจเกิด 2 ข้างได้เหมือนกัน ภาวะนี้พบค่อนข้างบ่อย ประมาณ 4 ใน 100 คน จึงมีข้อแนะนำว่าเด็กๆ ทุกคนควรจะได้รับการตรวจสายตาโดยกุมารแพทย์หรือ
จักษุแพทย์ก่อนอายุ 3 ปี 
การพัฒนาของสายตา ปกติทารกแรกคลอดจะสามารถเห็นได้ลางๆ และจะมีการพัฒนาของสายตาโดยอาศัยแสงเข้าไปกระตุ้นจอประสาทตาให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆตามอายุ จนสามารถเห็นได้ชัดเท่ากับ
ผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ดังนั้นถ้ามีอะไรไปขัดขวางการพัฒนาของสายตา เช่น เด็กเป็นต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด
แสงก็ตกไปกระตุ้นจอประสาทตาไม่ได้ ทำให้ตาข้างนั้นหยุดการพัฒนาอยู่ตรงจุดๆนั้น ทำให้สายตาของตาข้างนั้นไม่ดีเท่าอีกข้าง ก็เกิดสภาวะตาขี้เกียจขึ้น
ส่วนใหญ่ตาจะพัฒนาเต็มที่เมื่อเด็กอายุ 9 ปี และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ถ้าอายุมากขึ้นกว่านี้ ดังนั้นตาขี้เกียจจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจพบ และรับการรักษาโดยเร็วที่สุด
สาเหตุและอาการ ตาขี้เกียจอาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตาม ที่ขัดขวางการใช้และการพัฒนาของสายตา ส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากสาเหตุใหญ่ 3 สาเหตุ คือ 
1.       ตาเหล่  
2.       ปัญหาทางสายตา  
3.       โรคอื่นๆที่เป็นแต่กำเนิด  
ตาเหล่ มักจะทำให้เกิดภาวะขี้เกียจได้ง่าย เพราะตาข้างเหล่นั้นจำเป็นต้องปิดการรับภาพของข้างนั้นเพื่อกันการเห็นภาะซ้อน เมื่อปิดไปนานๆก็เหมือนกับไม่ได้ใช้ไปโดยปริยาย ตาข้างนั้นก็จะไม่มีการพัฒนา
ของสายตา ทำให้เกิดสภาวะตาขี้เกียจขึ้น และเด็กก็จะใช้แต่ตาตรงอยู่เรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ภาวะนี้เป็นมากขึ้นและแก้ไขได้ยากขึ้นตามระยะเวลา
สายตาผิดปกติ ได้แก่สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ในพวกนี้แสงจะไม่โฟกัสมาตกที่จอประสาทตาได้ ทำให้การพัฒนาของสายตาข้างนั้นๆหรือ 2 ข้างเป็นไปไม่ได้ตามปกติ หรือข้างหนึ่งด้อย
กว่าอีกข้างทำให้เกิดภาวะตาขี้เกียจของตาข้างนั้นขึ้น โดยไม่เห็นความผิดปกติจากภายนอกแต่อย่างไร ซึ่งทำให้ตรวจพบยากและจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสายตาอย่างละเอียดเท่านั้น
โรคตาบางโรค เช่น ต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด อาจจะเป็นตาเดียวหรือ 2 ตา ก็ได้หรือโรคหนังตาตกตั้งแต่กำเนิด พวกนี้จะไปฝังไม่ให้แสงเข้าไปตกที่จอประสาทตา ทำให้การพัฒนาของสายตาไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนปกติก็จะเกิดภาวะตาขี้เกียจขึ้น
การรักษา ข้อสำคัญต้องเข้าใจว่า การรักษาสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดตาขี้เกียจ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่ได้เป็นการรักษาตาขี้เกียจ เพียงแต่รักษาสาเหตุของมันก่อนเท่านั้น ส่วนตาขี้เกียจจำเป็นต้องรักษา
อีกต่อไป โดยการปิดตาข้างดีนานเป็นเวลาอาทิตย์หรือเดือนภายใต้การควบคุมของจักษุแพทย์เพื่อบังคับให้ตาข้างขี้เกียจใช้งานและฟื้นฟูสายตาข้างนั้น หลังจากนั้นยังคงต้องปิดตาข้างดีเป็นบางเวลา
นานเป็นปีๆเพื่อคงสายตาข้างขี้เกียจนั้นให้ดีหลังจากฟื้นฟูขึ้นมาแล้ว จนกระทั้งอายุ 9 ปี ซึ่งหลังอายุนี้แล้วตาขี้เกียจอาจไม่เกิดขึ้นอีก ในกรณีที่สายตาผิดปกติเป็นสาเหตุก็ต้องแก้ไขโดยการใส่แว่นตา
ตามขนาดที่ควรแก้ไข ถ้าใส่แล้วสายตาไม่ดีขึ้นก็จำเป็นต้องปิดตาข้างดี เพื่อบังคับสายตาข้างที่ขี้เกียจนั้นใช้งาน ในกรณีที่มีต้อกระจกก็จำเป็นต้องผ่าตัดลอกต้อกระจกก่อนหลังผ่าตัดก็ต้องใช้แว่นหรือ
คอนแทคเลนส์ แก้ไขปัญหาเรื่องสายตาและขณะเดียวกันก็ปิดตาข้างดีเพื่อแก้ไขปัญหาตาขี้เกียจในรายที่ปิดตาอย่างเดียวไม่เพียงพออาจจะมีการกระตุ้นประสาทตาโดยใช้เครื่องฝึกกล้ามเนื้อตา(SYNOPTOPHORE) ในระยะแรกๆ ร่วมกับการปิดตาและฝึกตาข้าง
     
     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

■ http://www.hiluxoptical.com/ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗■ สำนักงานแว่นตา ไฮลักส์ และ บริษัท ไฮลักส์ ออฟติคอล โมบาย จำกัด โทร 02-4540417 , 02-8044116 Fax. 02-4133276 ■ Email: hiluxoptical@hotmail.com ■ HILUX OPTICAL Mobile Co., Ltd.