ReadyPlanet.com


สายตาดี- สายตา***


การเปรียบเทียบสายตาดีหรือไม่ดีเราสมมติมุมขึ้นมามุมหนึ่ง  ซึ่งรียกว่า  มุมของการมองเห็น (  Visual  angle )  ปรกติจะดูวัตถุง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ  คือขนาดของวัตถุและระยะของวัตถุมาถึงตา  ในระหว่างขนาดและระยะย่อมมีความสัมพันธ์กันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัว

  

                จากรูปเห็นได้ว่า  มุมนี้ยิ่งเล็กสายตาก็ยิ่งดีคือดีกว่าหรือถี่กว่า

ปรกติมุมนี้จะเป็น  1  นาที  นั้นคือสายตาเทียบได้เท่ากับ  1.0  หรือ 6/6 , 20/20   คือเป็นระดับปรกติถ้ามุมนี้ใหญ่ขึ้นสายตาก็จะ***ลงตามลำดับ  การวัดจึงใช้แบบแผนประกอบด้วยอักษรขนาดต่างๆกัน  ( snellen  chart ) และให้อ่านแบบแผนนี้จากระยะทางตายตัว  สำหรับประเทศไทยมักใช้ระยะทาง  6  เมตร  เหมือนประเทศอังกฤษ  แต่ในสหรัฐอเมริกาใช้   20  ฟุต  และญี่ปุ่น   5  เมตร  เป็นมาตรฐาน

                ส่วนมากในแบบแผนนี้  อักษรตัวใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่แถวบนสุดนั้นตามปรกติต้อ

อ่านได้จากระยะ   60  เมตร  ทั้งนี้  หมายความคนปกติถึงแม้จะอยู่ห่างจากแผนถึง   60  เมตรก็ตาม เนื่องจากตัวอักษรใหญ่พอจะอ่านได้  แถวถัดมาควรจะอ่านได้ที่  36  เมตร  24 ,  18 ,12 , 9  ตามลำดับและคนปรกติสามารถอ่านได้ถึงตัวเล็กที่ซึ่งทำมุม   1  นาที

                แสดงว่าเขามีสายตาเป็นปกติ  เขียนเป็นเลขเศษส่วนดังกล่าว คือ  6/6  เลขเศษแสดงถึงระยะทางที่ห่างจากแบบแผน  และเลขส่วนนั้นแสดงถึงขนาดใหญ่ของอักษร

                ตามปกติการวัดสายตาจึงเขียนเป็นเลขเศษส่วนดังที่กล่าวมา  คนสายตาเอียงต้อง  6/6  ขึ้นไป และถ้า  6/9 , 6/12  ก็แสดงวาสายตา***กว่าและ   6/60    ขึ้นไป  ก็หมายความว่าสายตาของเขา***กว่าคนปกติประมาณ   10  เท่า  เพราะเขาต้องยืนอยู่ที่ระยะ  6   เมตร  จึงจะเห็นซึ่งคนปกติควรที่จะเห็นระยะ  60  เมตรนั่นเอง  ถ้าสายตาขอองใครยิ่ง***กว่านี้อาจต้องเดินเข้าไปหาแบบแผนระยะ  3  เมตร  ถึงจะเห็นเช่นนี้  ก็เขียนว่าเป็น  3/60   ซึ่งยิ่ง***ลง  2  เท่า

                ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือการเปรียบเทียบสายตาของชาวฝรั่งกับชาวเอเชีย  พบว่าชาวเอเชียเราสายตาดีกว่าพวกฝรั่ง   โดยทั่วไปชาวไทยมีสายตาดีกว่า  6/6   และส่วนใหญ่เห็น   6/5   อย่างสบายและง่ายดาย  ทั้งนี้  ก็แสดงว่าตาของเรานี้มีกลไกช่วยให้สายตาเรานี้ดีกว่าเขาตามธรรมชาติหลายอย่าง  นอกจากมุมดังกล่าวเล็กกว่ายังมีความทนต่อแสงดีกว่าเป็นสาเหตุสำคัญผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-15 18:11:58 IP : 58.9.89.249กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.